OŠ Biograci

OŠ Biograci

OŠ Biograci

POVIJEST ŠKOLE

Kako u drugim selima nije bilo škole, sva djeca iz Jara, Biograca i Kruševa išla su u osnovnu školu u Ljuti Dolac, gdje se izvodila nastava od I. do IV. razreda i gdje su, u kombiniranim odjelima, bila zaposlena dva učitelja. Kombinacije su obično bile I. i III. razred te II. i IV. dok stariji razredi V. i VI. najčešće nisu bili u kombinaciji. Klupe su bile drvene koje je napravio domaći stolar te se zbog velikog broja učenika znalo dogoditi da je po pet učenika sjedilo u jednoj klupi.

1892. godine je postojala četvero-razredna osnovna škola za spomenuta sela u Ljutome Docu u kući Mate Damjanovića no međutim izvori o prvim začetcima školstva na ovim prostorima nisu poznati. 1894. godine škola je preseljena u kuću Mate Mustapića. 1911. godine braća Rudolf i Mate Damjanović su napravili kuću za potrebe škole koja je u toj funkciji bila sve do 1950. godine. Ta škola je kasnije postala šesto-razredna. Prema pričanju mještana i prema onome što su čuli od svojih starijih, spominju se učitelji Antun Anić i kasnije Franjo Marinčević. Još uvijek postoje zidine od te zgrade i nalaze se na putu prema crkvi sv. Ane u Ljutome Docu.

Zbog velikoga broja djece i pritiska na školu u Ljutome Docu, ali i udaljenosti od kuće do škole, nova vlast, 1945. godine, odlučila je da djeca iz Jara i Biograca prijeđu u novoosnovanu školu u Biogracima koja je organizirana u obiteljskoj kući Pere Sušca zvanoga Petrika. Ta kuća još postoji te, iako nije u potpuno ruševnom stanju, danas nije ni u kakvoj funkciji. Školu su pohađala i starija djeca koja se zbog rata nisu mogla redovito upisati i pohađati školu.

1950. godine u Jarama se otvorila osnovna škola za djecu od I. do IV. razreda u privatnoj kući Andrije Bevande. Prema kazivanju Pere Bevande Brate, tu se nastava izvodila četiri i pol godine. Bila je jedna učionica dimenzija 4 x 8 m te jedna prostorija za učitelja. Najčešće su bila kombinirana odjeljenja i radilo se u dvije smjene. Jedan učitelj je radio do podne i poslijepodne s učenicima od I. do IV. razreda. Učenika je bilo približno oko 50 u sva četiri razreda. Prvi, i najčešće, jedini učitelj bio je Jerko Soldo. Nakratko su radili Anka Šola, Milislav Radoš, Ivan Jelić te Ljerka Vidović. U međuvremenu se u Jarama izgradio Zadružni dom te je ta zgrada za one prilike bila prilično velika i u njoj se našlo prostora za više sadržaja. Tako se jedna prostorija koristila za prodavaonicu, za otkup plodova zemlje, ali i za razna kulturna događanja i političke sastanke. Bio je tu i stan za učitelja te dvije prostorije koje su se koristile za školu. Sanitarni čvor bio je vanjski za potrebe svih institucija, stanara i učenika. Bilo je i drugih prostorija koje su se koristile za potrebe sela. Iz svega rečenoga jasno je da su uvjeti za rad bili veoma teški.

U školskoj 1972. / 1973. godini izgrađena je centralna zgrada škole smještena u Biogracima koju je u to vrijeme pohađalo 747 učenika.


ŠKOLA DANAS

Osnovna škola Biograci organizirana je kao samostalna devetorazredna škola koja u svom sastavu ima dvije područne škole: Jare i Ljuti Dolac. U centralnoj školi Biograci i područnim školama obrazuju se i odgajaju djeca s područja tri mjesne zajednice: Biograci, Jare i Ljuti Dolac.

U školskoj 2019./ 2020. godini osnovnu školu Biograci pohađa 260 učenika raspoređenih u 19 odjela i uposleno je 49 uposlenika ( učitelja, stručnih suradnika, tehničkog te administrativnog osoblja).


O ŠKOLI

Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA BIOGRACI
Adresa: Biograci bb 88220 Široki Brijeg
Tel/fax: 039/713-417
Ravnatelj: Stanko Milićević